נדחתה הכרעה בנוגע לתמ"א 48/1

ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי הוביל את הקו התקיף של ראשי רשויות מאזור השרון נגד תכנית המתאר חסרת התקדים שמקדמת המדינה בדיון המועצה הארצית והולנת"ע על תמ"א 48 בדיון שנערך הבשבוע שעבר.


הדיון הסתיים בהחלטה על מינוי מגשר בין ראש הרשויות למנהל התכנון בכל הנוגע לתהליכי תכנון תמ"א 48/1. בדיון מול יו"ר מנהל התכנון דלית זילבר אמר ראש העירייה "עיריית הוד השרון מתנגדת לתוכנית תמ"א 48 ותפעל בכל אמצעי חוקי אפשרי, כדי למנוע אותה"

בדיון הסוער שכלל נציגים של משרדי ממשלה, מנהל התכנון, ארגונים סביבתיים ורשויות מקומיות נשמעו טענות רבות על ההליך כולו שמתנהל בחוסר שיתוף פעולה וחוסר שקיפות.

"יש תחושה שהמטרה סומנה, החץ נתקע בדיוק באמצע ומשם נמשך קוו אחורה שממנו מתחיל התכנון. בניגוד לכל עקרון תכנוני"

לדיון הגיעה נציגות משמעותית מעיריית הוד השרון שכללה את ראש העירייה אמיר כוכבי, את יו"ר הועדה המקומית לשעבר חבר המועצה יגאל שמעון, מהנדס העיר סרג`יו וולינסקי, אדריכל העיר יואב רוביסה, היועץ המשפטי ירון סולברג, יועצת משפטית של הועדה לתכנון ובניה עו"ד אווה לוי ונציגת היחידה הסביבתי היאלי מרקו.

עיקרה של התמ"א הינה הוספת 20 אלף יחידות דיור חדשות להוד השרון, בנוסף לכ-25 אלף יחידות דיור שכבר נמצאות בהליכי תכנון. הצוות העירוני הציג בפני חברי הוועדה את התנגדותה של עיריית הוד השרון לתוכנית שמקודמת במהרה ללא פתרונות תחבורה, תעסוקה ושטחי ציבור.

"מדובר בתוכנית שרומסת תכניות קודמות, בהן תכנית המתאר של הוד השרון, תוך שהיא חסרה פתרונות תחבורה ותשתיות. כראש עירייה, האחריות שלי לדורות הבאים, היא לדאוג שהמדינה לא תקדם מהלך שיהיה בכייה לדורות. התוכנית המוצעת מייצרת קטסטרופה נוספת, על זו שכבר קיימת. באין ממשלה, הפקידות מובילה את יישום התוכנית ללא הכוונה של מדיניות כוללת. עריית הוד השרון מתנגדת לתוכנית ונפעל בכל דרך בכדי למנוע אותה". סיכם ראש העירייה את הדיון.
אזורי תעסוקה ומעמיסה עליה עוד ועוד בנייה למגורים שמשמעה יותר הוצאות ופחות הכנסות.
התוכנית תהפוך את הוד השרון לעיר נתמכת על ידי המדינה. היא אף עומדת בסתירה מוחלטת לדוח משרד הפנים שמציין את הוד השרון כעיר עם עיור מואץ וסכנה להעדר יכולת להתמודד עם העיור המואץ הזה. כל זאת, גם במצב הדברים הקיים, ללא תוספת 20 אלף יחידות הדיור שבתמ"א 48".