הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מספר 1/20 והזמנה לישיבת מועצת העירייה בשבתה כאסיפה כללית ובעלת המניות במי הוד השרון


הנכם מוזמנים לישיבת המועצה מן המניין מס` 1/20 ולישיבת מועצת העירייה בשבתה כאסיפה כללית ובעלת המניות במי הוד השרון

ישיבה 1/20 תחל בשעה 18:00 וישיבת מועצת העירייה בשבתה כאסיפה כללית ובעלת המניות במי הוד השרון תתקיים לאחר ישיבת המועצה מן המניין 1/20, בחדר ישיבות המועצה, רחוב בן גמלא 28 הוד השרון.