בהוד השרון גולשים בטוח!

במהלך חודש פברואר יצוין חודש הגלישה הבטוחה בישראל. בהוד השרון תערוך העירייה פעולות להעלאת המודעות למצבי הסיכון הטמונים ברשת, למניעת פגיעה ולהתמודדות עימה


לחשיבות של הגנת הפרטיות של האחר ולשמירה על צנעת הפרט והכל תחת הסלוגן הלאומי שנבחר: "סוף שיתוף במחשבה תחילה".

הפעילות תיעשה בשיתוף פעולה בין המחלקה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול, אגף החינוך, המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל. הפעילויות יתמקדו השנה במאמץ למנוע ולצמצם את תופעת הצילום, השיתוף וההפצה של תמונות וסרטונים פוגעניים או חושפניים ברשת.

זו אולי נשמעת קלישאה, אבל למרות אופיו החדשני של מרחב הרשת, גם בו – כמו בכל מרחבי החיים – הכול מתחיל בחינוך ובערכים. באקלים חברתי המקדם ערכי חברות, סובלנות, אמפתיה ועזרה הדדית ומוקיע ביטויים של אלימות יתקיימו פחות אירועי פגיעה.

כמה טיפים לשמירה על ביטחון הילדים ברשת:

  • לשוחח עם ילדינו על אופיו של מרחב הרשת, על האחריות שלהם לשיח מכבד ועל היכולת שלהם להתייעץ עמנו בכל מקרה של חשש או פגיעה.
  • להדגיש בפני הילדים את החשיבות להימנע משליחת תמונות או סרטונים חושפניים שלהם או של אחרים
  • להדגיש בצורה שאינה משתמעת לשני פנים – לא נפגשים עם אנשים שמכירים ברשת, ללא אישור ההורים.
  • לעודד את ילדינו להתייעץ ולדווח לנו ההורים, למורים או למבוגר משמעותי אחר בכל מקרה של חשש הנוגע לפגיעה ברשת בהם או בחבריהם.

מוקד 105, המוקד הלאומי להגנה על ילדים ונוער ברשת פועל בכל ימות השבוע, 24 שעות, 7 ימים בשבוע ונותן סיוע ראשוני לאירועי פגיעה בילדים ונוער ברשת, בהיבטים הבאים: ייעוץ וטיפול באירועי פגיעה ברשת, הדרכה לגבי התמודדות עם תכנים פוגעניים ברשת, דיווח והסרתם במידת האפשר, סיוע במצבים בהם לא ידועה זהות הנפגעים/הפוגעים ומתן מידע והפנייה לגורמי סיוע בקהילה.