פה אחד! מועצת הוד השרון מתנגדת לתוכנית איחוד תאגידי המים

מועצת העיר אישרה פה אחד את הצעת הנהלת העירייה להתנגד לכוונת המדינה לתוכנית איחוד תאגידי המים בכלל ובשרון בפרט.


ראש עיריית הוד השרון אמיר כוכבי אמר בהכנות לדיון כי "תכנית איחוד התאגידים היא חלקית, חסרת מעוף ונעשית על ידי פקידים שמנצלים את העובדה שיש ממשלת מעבר מבלי להבין את ההשלכות הכלכליות והתשתיתיות ארוכות הטווח והמחויבות שלנו היא לפעול לשינויה"

התוכנית החדשה לאיחוד תאגידי מים חותרת לאגד את תאגיד הוד השרון עם תאגידי כפ"ס, כוכבי יאיר, כפר קאסם וטירה.

בדיון במועצת העיר הוצגה העובדה שהמדינה לא הכינה תשתית כלכלית כדי לתמוך באיחוד מהסוג המוצע ולמעשה נטל שיקום התשתיות בערים בהן התשתית באיכות נמוכה, ייפול על משלמי המיסים של הוד השרון.

ההצעה להתנגד לאיחוד התקבלה פה אחד.

ההתנגדות של מועצת עיריית הוד השרון, שמשמשת גם כאסיפה הכללית ובעלת המניות של תאגיד מי הוד השרון, מצטרפת להתנגדות מרכז השלטון המקומי ורשויות נוספות רבות שחוששות מתוכנית האיחוד שתביא, אם תתקיים כפי שהיא היום, לפגיעה בתושבים בכל רחבי הארץ.

במסגרת ההחלטה קוראת מועצת העיר לממשלה לחשב כיוון מחדש ולנצל את השימוע בנושא העתיד להיערך לרשויות במהלך חודש פברואר, על מנת לשנות את ההחלטה.

ראש עיריית הוד השרון אמיר כוכבי הודיע כי בכוונת העירייה להשתמש בכל הכלים עומדים לרשותה, על מנת להתנגד להחלטה כפי שהוצגה ולהביא לשינויה.