לראשונה תקציב עירייה שקוף ופתוח לציבור טרם אישור במועצה

כחלק מהמהלכים להגברת השקיפות העירונית תקציב העירייה עלה באופן מלא לאתר העירייה לקראת הדיונים במועצה. הציבור מוזמן להציע הצעות.


ראש עיריית הוד השרון אמיר כוכבי אמר: "התקציב משקף את עקרונות היסוד של העיר בשנים הקרובות: קיצוץ ההוצאה של התושבים, התייעלות של מנגנון העירייה ומכרזיה, יזמות דאגה לקיים ותכנון לעתיד. לראשונה בעירייה הצבנו מדדי ביצוע באמצעות תכניות עבודה ושיתפנו את כלל הדרג הניהול בהליכי התכנון והכתיבה של התוכניות והתקציב שנגזר מהן"

על המהלך החדשני של שיקוף התקציב לציבור אמר "הנגשת התקציב נוגעת במהות התפיסה שלי לניהול העיר כעיר של תושבותיה ותושביה. כל אחד ואחת יכולים לראות את המגבלות, את היעדים ואת החלומות ולהציע הצעות. זה מחבר את העירייה לתושבים וההיפך".

ביום ראשון הקרוב ה-23 בפברואר תתכנס וועדת הכספים של מועצת העיר בכדי לאשר את תקציב 2020. עוד קודם לכן יוצג התקציב בפני חברות וחברי מועצת העיר במסגרת יום עיון לחברי המועצה שייערך ביום ראשון, טרם כינוסה של וועדת הכספים. ביום רביעי ה-26 בפברואר תתכנס מועצת העיר כדי לאשר סופית את תקציב 2020.

יום העיון הוא מהלך חדש אותו הנהיגו ראש העירייה אמיר כוכבי ויו"ר ועדת הכספים יעל עבוד ברזילי כחלק מהרצון לשתף את כלל חברות וחברי המועצה בתהליכים שקדמו לגיבוש התקציב.

כחלק מהמהלך הרחב המתקיים בעירייה לשקיפות והנגשת מידע הועלתה טיוטת התקציב לאתר העירייה, על מנת שתושבות ותושבי הוד השרון יוכלו ללמוד אותו, לשאול שאלות, לקבל הבהרות ולהציע הצעות טרם אישורו.

כלל חברי המועצה קיבלו את האפשרות להעביר את התייחסויותיהם לתקציב ולקחת חלק פעיל בעיצובו. זאת ועוד, לראשונה כולל תקציב העירייה תכניות עבודה מקושרות תקציב במגוון תחומים, אשר הוכנו בשיתוף מחזיקי התיקים הרלוונטיים במועצה ומהווים למעשה מדדי ביצוע לעירייה לאורך השנה. 

זו השנה השנייה ברציפות שנמחקת מהתקציב העלאת הארנונה של משרד הפנים  שהוחלה על כל המדינה, לאחר שמשרדי הפנים והאוצר אישרו את בקשת עיריית הוד השרון להימנע מלבצע אותה.

מדובר בסך כולל של כ-10 מיליון ש"ח שנחסכו מתושבות ותושבי הוד השרון.

הוויתור על הארנונה נעשה כחלק ממדיניות ראש העירייה אמיר כוכבי להביא לשינוי בתמהיל הכנסות העירייה ולהגדלת ההכנסות מארנונה לעסקים ומסחר. מדיניות זו תואמת גם את הצורך של התושבות והתושבים ליותר מקומות עבודה קרובים ונגישים  בתחומי העיר. הצעת התקציב משקפת השקעה ראשונית של  6 מיליון ₪ לפיתוח רחוב החרש בנווה נאמן, כמו גם את הקמתה של מנהלת אזורי התעשייה שתהיה אמונה על קידום הנושא בשנים הקרובות.

פעולות נוספות שכלולות בתקציב הן בין השאר, שיפוץ החווה החקלאית, הקמת שבט "געש" של הצופים שיפוץ קן רמתיים והוספת קומה של הנוער העובד והלומד הקמת אולם ספורט בתיכון שקמים, שיפוץ אולם מופ"ת, שדרוג פארק ארבע העונות וכמובן פרויקט מהיר לעיר להקמת נתיב תחבורה ציבורית בדרך רמתיים.