הסברה עירונית, נוכחות מוגברת של פיקוד העורף והגברת האכיפה העירונית על הפרת תקנות הקורונה

עיריית הוד השרון נערכת לסגר באמצעות פעילויות הסברה, חיזוק שיתוף הפעולה עם פיקוד העורף והגברת האכיפה העירונית ביחס להפרת תקנות הקורונה.


צוותי הפיקוח העירוני פועלים ברחבי העיר בכדי להדגיש בפני בעלות ובעלי העסקים את משמעויות הסגר והתקנות, פעולות הסברה נוספות בוצעו ברשתות החברתיות, במערכת החינוך ובקרב עובדות ועובדי העירייה. 

מתחילת ספטמבר חולקו בעיר בשיתוף עם משטרת ישראל כ- 30 דו"חות על הפרת הנחיות הקורונה ונערכו 20 פעילויות של ביקורות עסקים על מנת לוודא עמידה בהנחיות.

מרבית הדו”חות על אי עטיית מסיכות וחלקן על הפרת הנחיות בידוד.

עם תחילת שנת הלימודים חלה עליה ניכרת במספר תושבות ותושבי הוד השרון שהתגלו כנשאי קורונה מאומתים כאשר מספר החולים הפעילים עלה באותו הזמן מ-55 ל-117

אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון: "אומנם על פי מתווה הרמזור הוד השרון מוגדרת כעיר צהובה אבל החלטת הממשלה על סגר גורף מייתרת את מתווה הרמזור ומוחקת את הדרישה לאכיפה דיפרנציאלית. למרות זאת אנחנו נמשיך לפעול בהסברה ואכיפה כדי להבטיח את בריאות הציבור בשגרה ובחירום מתוך רצון להבטיח יציאה עירונית מהסגר בהמשך הדרך. אני קורא לציבור להקפיד על ההנחיות, לשמור מרחק ולעטות מסיכות בפנים ובחוץ ולשמור על הבריאות של כולנו״