אגף החינוך בעיריית הוד השרון ומכללת בית ברל מפעילים שתי תוכניות הכשרה למורים ולמנהלי בתי ספר   

בזכות שיתוף פעולה של אגף החינוך עם מכללת בית ברל, ייצאו השנה לדרך שתי תוכניות לימוד משותפות.


הראשונה הינה תכנית הכשרת מנהלים 
פרחי ניהול שלומדים בתוכנית "אבני ראשה" להכשרת מנהלי בתי ספר, עוברים במסגרתה הכשרה מעשית בבתי הספר רמון, הדרים, מוסינזון וחט"ב השקמים, מסיירים ביתר מוסדות החינוך ומכירים את המערכת החינוך העירונית. 

התוכנית השנייה, "עיר אקדמיה"
תכנית להסבת אקדמאים למקצועות ההוראה. 13 הסטודנטים לומדים השנה בעיר במסגרת התוכנית, בתיכון נעמת ובבית הספר הירוק כשהמטרה היא לשלבם במערך עובדי ההוראה בעיר. 

לדברי מיכל אפרתי, מנהלת אגף החינוך בעיריית הוד השרון:
"חשוב לנו שצוותי החינוך בעיר יהיו צוותים לומדים ומלמדים. כניסתם של פרחי ניהול והוראה למוסדות החינוך מייצרת הפרייה הדדית בינם לבין צוותי ההוראה בבתי הספר". "פרחי הניהול יכולים ללמוד מבפנים את אופן פעילות בתי הספר התיכוניים בעיר, כמו גם חטיבת ביניים שנוסדה לפני 3 שנים והתבססה בקהילה. פרחי ההוראה נחשפים לעשייה המגוונת בתיכון נעמת, תיכון הקולט בני נוער שצברו פערים לימודיים גבוהים, אשר העלה את אחוז הזכאים לבגרות ב 50% בשש השנים האחרונות", הוסיפה אפרתי.