דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב

פתיחת תיבת מכרזים

העירייה מבקשת להודיע על פתיחת תיבת המכרזים, אשר תתקיים ביום 10.9.19 בשעה 08:30, במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים, שבבניין העירייה, ברחוב בן גמלא 28 (קומת קרקע).

על סדר היום

  • מכרז פומבי מס` 217/19 – הפעלת מרכזי יום לאזרח הוותיק.
  • מכרז פומבי 215/19 – עבודות סימון ומחיקת צבע בכבישי העיר הוד השרון.
  • מכרז זוטא 403/19 – שירותי ניהול השקעות.

כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

בברכה,

עדי ברמוחה,
יו"ר ועדת המכרזים של העירייה