דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב

פתיחת תיבת מכרזים

העירייה מבקשת להודיע על פתיחת תיבת המכרזים, אשר תתקיים ביום 6.1.20 בשעה 08:30, במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים, שבבניין העירייה, ברחוב בן גמלא 28 (קומת קרקע).

על סדר היום –

  • מכרז זוטא 402/19- יצוג העירייה בהליכי השגה בפני מנהל הארנונה בעירייה ובהליכי ערר המתקיימים ועדת הערר לענייני ארנונה.
  • מכרז פומבי 226/19- שירותי תקשוב שונים לאגף החינוך.

כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

בברכה,

עדי ברמוחה,
יו"ר ועדת המכרזים של העירייה