דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים

העירייה מבקשת להודיע על פתיחת תיבת המכרזים, אשר תתקיים ביום 1.9.20 בשעה 16:30, במחלקת חוזים ומכרזים, ברחוב בן גמלא 28 (קומת קרקע).

על סדר היום

מכרז פומבי 220/20 אספקה, הצבה ואחזקת תמרור ושילוט כבישים.

כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

בברכה,

עדי ברמוחה, יו"ר ועדת המכרזים של העירייה