דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים

פתיחת מעטפות שהיתה אמורה להתקיים היום למכרז 225/20 – לקבלת שירותי לבורנטיות עבור עיריית הוד השרון לא תתקיים היום.

אנו נעדכן מועד חדש.

על סדר היום 

מכרז פומבי 225/20 שירותי לבורנטיות עבור עיריית הוד השרון

כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

בברכה, 
עדי ברמוחה, יו"ר ועדת המכרזים של העירייה