דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים

העירייה מבקשת להודיע על פתיחת תיבת המכרזים, אשר תתקיים ביום 13.12.20
בשעה 09:00, במחלקת חוזים ומכרזים, ברחוב בן גמלא 28 (קומת קרקע).

על סדר היום – מכרז פומבי 231/20 שירותי מדיה דיגיטאלית ועיצוב גרפי.

כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

בברכה,

עדי ברמוחה,
יו"ר ועדת המכרזים של העירייה