דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים

העירייה מבקשת להודיע על פתיחת תיבת המכרזים, אשר תתקיים ביום 8.12.20
בשעה 09:00, במחלקת חוזים ומכרזים, ברחוב בן גמלא 28 (קומת קרקע).

על סדר היום –

מכרז פומבי 227/20 יעוץ ארגוני לעירייה.

מכרז פומבי 226/20 איסוף ופינוי פסול גזם וגושית.

כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

בברכה,

עדי ברמוחה, 
יו"ר ועדת המכרזים של העירייה