דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים

העירייה מבקשת להודיע על פתיחת תיבת המכרזים, אשר תתקיים ביום 7.1.21
בשעה 09:30, במחלקת חוזים ומכרזים, ברחוב בן גמלא 28 (קומת קרקע).

 על סדר היום –

מכרז פומבי 223/20 עבודות הקמת בי"ס יסודי במתחם 1200.

 כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

 בברכה,
 עדי ברמוחה,
יו"ר ועדת המכרזים של העירייה