דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים

העירייה מבקשת להודיע על פתיחת תיבת המכרזים, אשר תתקיים ביום 31.1.21
בשעה 09:30, במחלקת חוזים ומכרזים, ברחוב בן גמלא 28 (קומת קרקע).

על סדר היום 

מכרז פומבי מס' 201/21 - למתן שירותי ניהול מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי עבור עיריית הוד השרון

מכרז פומבי מס' 230/20 - לאספקת חומרי חיטוי עבור עיריית הוד השרון ומוסדותיה

כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

בברכה,

עדי ברמוחה, 
יו"ר ועדת המכרזים של העירייה