דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב

פתיחת תיבת מכרזים

העירייה מבקשת להודיע על פתיחת תיבת המכרזים, אשר תתקיים ביום 19.2.19 בשעה 08:30, 
במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים, שבבניין העירייה, ברחוב בן גמלא 28 (קומה ב`).

על סדר היום – 

  • מכרז מס` 210/18 לאספקת שירותי טלפוניה מנוהלים, הקמת מוקד עירוני ותחזוקת המערכת.
  • מכרז 200/19 שירותי יועץ נגישות מתו"ס ונגישות שירות

כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

בברכה,
עדי ברמוחה,
יו"ר ועדת המכרזים של העירייה