1
פרטי העסק והבעלים
2
פרטי בית העסק
4
צירוף מסמכים חתימה וסיום

 

 

מהות העסק (חובה) שדה חובה

סוג בישול (חובה) שדה חובה

מיקום העסק (חובה) שדה חובה

במ"ר

סוג האוורור בעסק (חובה) שדה חובה

 

 

 

המפה כוללת את: 1. חלוקה פנימית של הקרקע שבה מצוי העסק ושימושי כל חלק. 2. תכנית סניטרית. 3. מתקני אוורור , מערכת למניעת מזהמי אוויר. 4. מתקנים לאחסנת שמן מאכל משומש.

 

 

Browser not supported