שם תפקיד ממלא מקום סיעה
יוסי שאבי יו"ר הוועדה    
רינה שבתאי חברת ועדה    
רן יקיר חבר ועדה    
אביבה גוטרמן חברת ועדה    
יגאל שמעון חבר ועדה    

וועדת התחדשות מרקמית - אושרה בישיבת מועצה 3/22 מיום 30.3.22