עיריית הוד השרון נערכת לקייטנות הקיץ תשפ"ג

קייטנה הינה עסק טעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה 1995 

המבקשות.ים להפעיל קייטנה בקיץ הקרוב, מחוייבות.ים לפעול לפי האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים) התשל"ו 1975, ולפי האמור בחוק הקייטנות (רישוי עסקים) התשנ"ג 1993

המעוניינות.ים להוציא רשיון עסק לקייטנה נדרשות.ים לפנות למח' רישוי עסקים בעיריית הוד השרון לטלפון: 09-8895073 עד לתאריך 15.6.23,

במקביל יש לפנות למשרד החינוך ולפתוח בהליך לקבלת אישור, הכרוך במעבר השתלמות כתנאי מקדים.
בקשות לקיום קייטנה באולמות ספורט ברחבי העיר יתקבלו ברשות הספורט, רחוב הבנים 14 עד לתאריך 2.6.23

yesשימו לב:  לא תותר הפעלת קייטנה ללא רישיון עסק!