שנה סוג שם הדוח
2022
 
2021 מדידת שדה מגנטי ממערכות סולריות דוח מדידת שדה מגנטי מעשר מערכות סולריות בעיר הוד השרון - אוגוסט 21 
2018 דוחות קרינה בבתי ספר דו"ח מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר המגן
2018 דוחות קרינה בבתי ספר מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF ) חטיבת הראשונים
2018 דוחות קרינה בבתי ספר מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF ) תיכון הדרים
2018 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר יגאל אלון ברח" משאבים 46 , הוד השרון
2018 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר הדרים ברח" ז"בוטינסקי 4, הוד השרון
2018 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר רמון ברח" יאנוש קורצ"ק , הוד השרון
2018 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר רמות ברח" קיבוץ גלויות 8, הוד השרון
2018 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר לפיד ברח" השחר 34, הוד השרון
2018 דוחות קרינה בגני ילדים גן רותם דו"ח מדידת צפיפות שטף השדה המגנטי בתדרי (ELF רשת חשמל)
2018 דוחות קרינה בגני ילדים מדידת קרינה בתדרי רשת (50Hz) ELF - גני סתיו הנשיאים
2018 דוחות קרינה בגני ילדים אשכול גנים שביל התיכון מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF)
2018 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג)בתדירויות רשת החשמל בגן ערבה ברח" הבוסתן 4 , הוד השרון
2018 דוחות קרינה בגני ילדים גן סנונית מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF)
2018 דוחות קרינה בגני ילדים גן תמר מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF)
2018 דוחות קרינה בגני ילדים גן חוחית מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF)
2018 דוחות קרינה בגני ילדים גן תפוח מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF )
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר שילה ברח" אסירי ציון 1, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר נווה נאמן ברח" אלכסנדר הגדול 15, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר חטיבת עתידים ברח" יאנוש קורצ"ק, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר מנחם בגין ברח" גולדה מאיר 11, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר חטיבת הראשונים ברח" פדויים 16, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר תל"י ברח" גולומב 4, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל ורדיו בבית ספר רעות ברח" הדרים 12, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל ורדיו בבית ספר דמוקרטי ברח" הבנים 53, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר צורים ברח" הגפן 13, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר יגאל אלון ברח" משאבים 46, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר יצחק רבין ברח" פשוש 4, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר ממלכתי א" ברח" הנריאטה סולד 2, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר חווה חקלאית ברח" גולומב 10, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר חטיבת השחר ברח" השחר 36, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר הירוק ברח" נחשון 6, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר קרינת WIFI בית ספר המגן
2017 דוחות קרינה בבתי ספר קרינת WIFI חטיבת השחר
2017 דוחות קרינה בבתי ספר קרינת WIFI בית ספר לפיד
2017 דוחות קרינה בבתי ספר קרינת WIFI בית ספר ממלכתי א`
2017 דוחות קרינה בבתי ספר קרינת WIFI בית ספר רבין
2017 דוחות קרינה בבתי ספר קרינת WIFI בית ספר שילה
2017 דוחות קרינה בבתי ספר קרינת WIFI בית ספר תל"י
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדרי רדיו בבית ספר תל"י ברחוב גולומב 4 , הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית(אלמ"ג) בתדרי רדיו בבית ספר שילה ברחוב  אסירי ציון 1 , הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג() בתדרי רדיו בבית ספר ממלכתי א" ברחוב הנרייטה סולד 2 , הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדרי רדיו בבית ספר לפיד ברחוב השחר 34 , הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדרי רדיו בבית ספר חטיבת השחר ברחוב השחר 36 , הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדרי רדיו בבית ספר המגן ברחוב המגן 32 , הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית ספר המגן ברחוב המגן 32 , הוד השרון
2017 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית(אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בתיכון הדרים ברחוב ז"בוטינסקי 4 , הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן כוכבן ברח" שביל התיכון 10 , הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן תפוח ברח" אנצילביץ 7, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן תפוזינה ברח" הדרום 46, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן תפוז ברח" הדרום 46, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן תמר ברח" פשוש 11, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן תות ברח" הראשונים 3, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן תומר ברח" בן גמלא 27, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן תדהר ברח" סמטת נגה 5, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן תאשור ברח" מורדי הגטאות 4, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן תאנה בכיכר מגדיאל, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן שקמה ברח" חודשי השנה 1, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן שקד ברח" משאבות 2, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן שעורה ברח" נצח ישראל 3, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן שיטה ברח" גאולה 9, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן שיזף ברח" יאנוש קורצ"ק 3, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן שחף ברח" שבי ציון 1, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן רקפת ברח" אסירי ציון 12, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן רימון ברח" בן גמלא 27, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן ריחן ברח" אפרים קציר, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן רותם ברח" בן גוריון 3, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן רוזמרין ברח" אפרים קציר, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן קלמנטינה ברח" הדרום 46, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן קינמון ברח" אפרים קציר, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן קחוון ברח" שביל התיכון 10, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן ציפורן ברח" אפרים קציר, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן צופית ברח" השומר 26 , הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן צבר ברח" השושנים 4, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן צבעוני ברח" סמטת הרינה, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן צאלון ברח" סמטת האלון 6, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן פשוש ברח" החיל 9, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן פרג ברח" יקינטון 3, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן פקאן ברח" בן גמלא 41, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן פעמונית ברח" אסירי ציון 10, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן פטל ברח" הראשונים 3, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן פומלית ברח" הדרום 46, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן ערבה ברח" הבוסתן 4, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן עירית ברח" מבוא קדם, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן עינב ברח" חשוון 1, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן עגור ברח" עזר ויצמן 7, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן סנונית ברח" הגשר 13, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן סיתונית ברח" שביל התיכון 10, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן סיפן ברח" ארבל 7, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן סיגלון ברח" בני ברית 2, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן סחלב ברח" מבוא קדם 1, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן סביון ברח" הידידות 17, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן נרקיס בכיכר מגדיאל, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן נחליאלי ברח" יורדי הים 32, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן נורית ברח" יקינטון 3, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן נופר ברח" שביל התיכון 6, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן מרווה ברח" אפרים קציר, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן מרגנית ברח" הירדן 1, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן מנדרינה ברח" הדרום 46, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן מורן ברח" שמעון הצדיק 14, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן מור ברח" אפרים קציר, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן לימון ברח" הדרום 46, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן לילך ברח" הנגב 12, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן כרכום ברח" שביל התיכון 8, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן כלנית ברח" אסירי ציון 12, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן יקינטון ברח" סמטת הרינה, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן יערה ברח" סמטת האלון, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן חרצית ברח" שביל התיכון 8, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן חרצית ברח" שביל התיכון 8, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן חרוב ברח" הבוסתן 12, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן חצב ברח" אסירי ציון 12, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן חלמונית ברח" פשוש 11, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן חיטה ברח" נצח ישראל 3, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן חוחית ברח" הגלעד 4, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן זמירה ברח" חשוון 1, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן זמיר ברח" יורדי הים 32, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן הרדוף ברח" הבוסתן 4, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן הדר ברח" המנחם 2, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן הדס ברח" שמעון הצדיק 4, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן דרור ברח" החיל 9, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן דקל ברח" הבוסתן 12, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן דפנה ברח" יאנוש קורצ"ק 3, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן דמוקרטי ברח" הבנים 53, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן דולב ברח" יאנוש קורצ"ק 3, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן דוכיפת ברח" שבי ציון 1, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן דובדבן ברח" בן גמלא 41, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן גפן ברח" בני ברית 2, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן ברוש ברח" יאנוש קורצ"ק 3, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן ברבור ברח" עזר ויצמן 7, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן בציר ברח" חשוון 1, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן בית נרקיס חט"צ 3 ברח" מגן 32, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אתרוג ברח" סמטת הרינה, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אשל ברח" ארבל 7, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אשכולית ברח" הדרום 46, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן ארז ברח" גאולה 9, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אנפה ברח" עזר ויצמן 7, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אמנון ברח" פשוש 11, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אלמיגן ברח" יאנוש קורצ"ק 3, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אלון ברח" סמטת האלון 6, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אלה ברח" מבוא קדם 1, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אירוס ברח" מרחביה 3, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אזדרכת ברח" הנגב 12, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אורן ברח" המנחם 3, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אדמונית ברח" סמטת האדמונית, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אגס ברח" אנצילביץ 7 , הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אגוז ברח" מבצע קדש 2, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן בית רקפת חט"צ 1 ברח" מגן 32, הוד השרון
2017 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן בית כלנית חט"צ 2 ברח" מגן 32, הוד השרון
2016 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית הספר אריאל שרון
2016 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית הספר הדמוקרטי
2016 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית הספר הראשונים
2016 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית הספר יגאל אלון
2016 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדרי רדיו בבית ספר יצחק רבין
2016 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בבית ספר יצחק רבין
2016 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית הספר מנחם בגין
2016 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בבית ספר נווה נאמן
2016 דוחות קרינה בבתי ספר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל בבית הספר עתידים
2016 דוחות קרינה ברחבי העיר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בבית ספר חוה החקלאית
2016 דוחות קרינה ברחבי העיר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל במבנה העירייה - הוד השרון
2016 דוחות קרינה ברחבי העיר סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בבית ספר המרכז הטיפולי
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן אגוז
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן אגס
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן אורן
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן אזדרכת
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן אירוס
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית )אלמ"ג( בתדירויות רשת חשמל בגן אלה
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן אלון
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן אלמוגן
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן אמנון
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן אנפה
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן ארז
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן אשכולית
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן אשל
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן אתרוג
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן ברבור
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן ברוש
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן גפן
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן דובדבן
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן דוכיפת
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן דולב
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן דפנה
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן דקל
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן דרור
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן האדמונית
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן הדמוקרטי
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן הדס
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן הדר
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן הפקאן
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן הרדוף
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן זמיר
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן חוחית
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן חלמונית
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן חצב
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן חרוב
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן חרצית
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן יסמין
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן יערה
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן יקינטון
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן כלנית
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן כרכום
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן לילך
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן לימון
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן מורן
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן מנדרינה
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן מרגנית
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן נופר
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן נורית
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן ערבה
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן פומלית
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן פטל
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן פעמונית
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן פרג
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן פשוש
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן צאלון
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן צבעוני
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן צבר
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן צופית
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן קחון
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן קלמנטינה
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן שקד
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן תאנה
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן תאשור
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן תדהר
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות  קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן תומר
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן תות
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן תמר
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן תפוז
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית  (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן תפוזינה
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל בגן  תפוח
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית  (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל  בחט " צ   - גן רקפת
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית  (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל  בחט " צ 2 - גן כלנית
2016 דוחות קרינה בגני ילדים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית  (אלמ " ג) בתדירויות רשת חשמל  בחט " צ  3 - גן  נרקיס
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל בגן יערה, ברח` סמטת האלון 7 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מרשת החשמל בבי"ס צורים, ברח` הגפן 13 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג)בתדירויות רשת חשמל בגן צאלון, ברח` סמטת האלון 6 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מרשת החשמל בבי"ס הירוק , ברח` נחשון 6 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג)מרשת החשמל מרכז טיפולי, ברח` הנגב 6 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג)מרשת החשמל בבי"ס תל"י, ברח` גולומב 4 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל לאחר מיגון בגן רקפת, ברח` המגן 23 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מ - WIFI בביה"ס יצחק רבין לאחר התקנת ראוטרים בתקרת הכיתות, ברח` פשוש 4 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל במחלקת השירות הפסיכולוגי, ברח` בארי 7 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל במוקד העירוני, ברח` בן גמלא 28 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מ - WIFI בביה"ס ממלכתי א` לאחר התקנת ראוטרים בתקרת הכיתות, ברח` הנרייטה סולד 2 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מ - WIFI בביה"ס לפיד לאחר התקנת ראוטרים בתקרת הכיתות, ברח` השחר 34 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מרשת החשמל בבי"ס לפיד, ברח` השחר 34 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מרשת החשמל בחווה חקלאית , ברח` גולומב 10 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית(אלמ"ג) מרשת החשמל בחטיבת השחר, ברח` השחר 36 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג)בתדירויות רשת החשמל במוזיאון צריף הראשונים, ברח` סוקולוב 6 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מ - WIFI בביה"ס המגן לאחר התקנת ראוטרים בתקרת הכיתות, ברח` המגן 32 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית  (אלמ"ג) מרשת החשמל בבי"ס חדש, ברח` גולדה מאיר, הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מרשת החשמל בבי"ס הדמוקרטי, ברח` הבנים 53 , הוד השרון
2015 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מרשת החשמל לאחר - איפוס בבי"ס המגן, ברח` המגן 32 , הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2014 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מרשת החשמל בבי"ס רעות, ברח` הדרים 12 , הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2015 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירות רדיו דירה 18 רחוב משאבים 40 הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2016 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל לאחר טיפול בתאימות אלקטרומגנטית בגן תמר, ברח` פשוש 11 , הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2017 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן תמר, ברח` פשוש 11 , הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2018 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית(אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל ורדיו בגן קחון, רח` שביל התיכון 10 , הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2019 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל לאחר טיפול בתאימות אלקטרומגנטית בגן אמנון, ברח` פשוש 10 , הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2020 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל בגן אמנון, ברח` פשוש 10 , הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2021 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רדיו בבית ספר רבין, ברח` פשוש 4, הוד השרון ,wifi ממערכות
2014 דוחות קרינה 2022 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רדיו בבית ספר המגן, ברח` המגן 32 , הוד השרון ,wifi ממערכות
2014 דוחות קרינה 2023 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רדיו בבית ספר לפיד, ברח` השחר 34 , הוד השרון ,wifi ממערכות
2014 דוחות קרינה 2024 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רדיו בבית ספר ממלכתי א`, ברח` הנרייטה סולד 2, הוד ,wifi ממערכות השרון
2014 דוחות קרינה 2025 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מרשת החשמל לאחר פעולת תיאום אלקטרומגנטי בבי"ס רעות, ברח` הדרים 21 , הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2026 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מרשת החשמל בבי"ס רעות, ברח` הדרים 21 , הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2027 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית(אלמ"ג) מרשת החשמל בבי"ס נווה נאמן, ברח` אלכסנדר הגדול 15 , הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2028 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג)מרשת החשמל לאחר מיגון בכיתה ב` מירב, בבי"ס נווה נאמן, ברח` אלכסנדר הגדול – 15 הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2029 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רדיו בבתי מגורים לעולים חדשים, ברח` דרך הים 1, הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2030 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רדיו ורשת החשמל בדירה של משפחת סבג, דרך מגדיאל 56 , הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2031 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מרשת החשמל בחטיבת השחר, ברח` השחר 36 , הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2032 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מרשת החשמל לאחר מיגון בבי"ס הדמוקרטי, ברח` הבנים 53 , הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2033 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) מרשת החשמל בבי"ס הדמוקרטי, ברח` הבנים 53 , הוד השרון
2014 דוחות קרינה 2034 סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רדיו בגן "חיוכים בטבע", ברח` ויצמן פינת נצח ישראל, מתחם 022 , הוד השרון