החל מיום שישי ה-מ 10.7 חלו שינויים בהנחיות משרד הבריאות ביחס לנוהל איתור מגעים של חולי קורונה מאומתים.

נוהל איתור מגעים לחולה קורונה מאומת/ת עם תסמינים יהיה 4 ימים לאחור מיום מועד תחילת התסמינים (לא מיום קבלת התשובה החיובית) או 10 ימים מיום קבלת התשובה החיובית, באם לא ידוע מועד תחילת התסמינים.

איתור מגעים לחולה ללא תסמינים יהיה 7 ימים לאחור מיום קבלת התשובה החיובית למחלה.

נוהל זה מחליף נוהל איתור המגעים שהיה תקף עד כה, לפיו הוגדרו מגעים כאלו שנחשפו לחולה קורונה מאומת ב 14 הימים לאחור מיום קבלת תשובה חיובית לבדיקה, בכך מצמצם את מספר הנדרשים לבידוד.

הנוהל המעודכן תקף אך ורק ביחס למקרים חדשים. על כל מי שכבר בבידוד, על סמך איתור מגעים לפי הנוהל הקודם, להישאר בבידוד עד לחלוף 14 יום מיום המגע האחרון עם החולה המאומת. לא נעשים חישובים מחודשים ואין לעירייה סמכות להוציא מבודדים מבידוד.
יש להדגיש כי תקופת הבידוד עצמה לא השתנתה ונותרה 14 יום ממועד החשיפה האחרון לחולה המאומת.

הנהלים החדשים יושמו היום, יום שבת, לראשונה באירוע בו עוזר המאמן בקבוצת האפרוחים (גילאי 6-7) בכדורגל, התגלה כנשא קורונה מאומת. מכיוון שדיווח כי החל להרגיש תסמינים ביום חמישי ה 9.7, ובשל העובדה כי הילדים שהו בנוכחותו לאחרונה ביום שישי ה-3.7 יותר מארבעה ימים מיום תחילת התסמינים, לא נדרשו הילדים להיכנס לבידוד.

מאחר וזאת הפעם הראשונה בה מקרה בעיר עומד מול ההנחיות החדשות, נעשה בירור מול משרד הבריאות כדי להבטיח שההנחיות החדשות תורגמו נכון להנחיות בשטח ואכן כך הדבר.חזור לדף הבית