מקרה קורונה ראשון במערכת החינוך בהוד השרון מאז פתיחת שנת הלימודים
עובדת מנהלה בבתי הספר הירוק ולפיד, נמצאה חיובית בבדיקת קורונה. העובדת לא נכחה בימי הלימודים ולכן לא באה במגע עם תלמידות ותלמידים אך השתתפה בהכנה לשנת הלימודים.

עובדת מנהלה בבית הספר הירוק ובית הספר לפיד, נמצאה חיובית בבדיקת קורונה. העובדת לא שהתה בבתי הספר ממועד תחילת הלימודים ועד היום, אך השתתפה בהיערכות לשנת הלימודים ובאה במגע עם מספר עובדות ועובדי הוראה. כתוצאה מכך נכנסו לבידוד בבית הספר הירוק 4 מורות, 2 מזכירות ואב הבית, ובבית הספר לפיד - מנהלת בית הספר ושתי מזכירות.
חשוב להדגיש כי לא היתה לעובדת כל חשיפה לתלמידות ותלמידים.

עיריית הוד השרון בוחנת חלופות ופתרונות על מנת להמשיך את הרצף לימודי.
הלימודים מתקיימים כמתוכנן.חזור לדף הבית