תושבות ותושבים,
מגרשי הספורט, הסקייטפארק, הספורטק ופארק כל הילדים סגורים עד להודעה חדשה.
מותר רק ספורט יחידני,חזור לדף הבית