תושבות/ים יקרות/ים,

ביום חמישי 25.2 החל מהשעה 22:00 ועד השעה 05:00 תבצע חברת חשמל עבודות לילה בדרך מגדיאל פינת רחוב אהבה (בצמוד לשיבולת השרון).

המדרכה הסמוכה תחסם להולכי רגל והם יופנו למדרכה ממול. לא יתקיימו חסימות כבישים. יתכנו הפסקות חשמל, הודעות ישלחו לתושבות/ים. כל האשורים הדרושים לבצוע העבודה באחריות חברת החשמל, הסדרי תנועה מאושרים ע"י משטרת ישראל.

תודה על שיתוף הפעולה.חזור לדף הבית