תושבות.ים יקרות.ים,

בימים רביעי 5.5 וחמישי 6.5 בין השעות 07:00-18:00 יבצע אגף ש.פ.ע עבודות בגנים הציבוריים.
בשלב הראשון יוקמו עמודים לצורך הקמת הצללות
בשלב השני (לאחר כ-10 ימים) יותקנו ההצללות על גבי העמודים.
העבודות יבוצעו בגן הפקאן ברחוב ששת הימים ובגינת הרמטכ"לים ברחוב לב השכונה.
האתרים יגודרו ע"י הקבלן.
תודה על שיתוף הפעולה.חזור לדף הבית