תושבות ותושבים יקרות.ים

משרד הבריאות מודיע כי לנוכח העלייה בשיעור התחלואה בקורונה, חלה חובת עטיית מסכות בחללים סגורים.

חובת עטיית מסכה חלה בכל מקום שאינו שטח פתוח, למעט במקום המגורים הקבוע.

כמו כן שימו לב, כי על פי ההנחייה חלה חובת עטיית מסיכה במהלך השיעורים בכיתות במוסדות מערכת החינוך מגיל 7 ומעלה.

חובת עטיית המסכה לא תחול במקרים הבאים:

ילד מתחת לגיל 7

אדם שעקב מוגבלות נמנע ממנו לעטות מסכה

אדם השוהה לבדו במקום סגור או מופרד

שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד

אדם המבצע פעילות ספורט

משרד הבריאות ממליץ לעטות מעתה מסכות גם בהתקהלויות מרובות משתתפים בשטחים פתוחים.

משרד הבריאות ממליץ גם לאנשים בקבוצות סיכון ולמי שאינם מחוסנים, להימנע מלהשתתף בהתקהלויות.

עיריית הוד השרון קוראת לתושבות ולתושבים להישמע להנחיות משרד הבריאות כדי שניתן יהיה להמשיך ולקיים שגרה בטוחה.

מתחמי בדיקות קורונהחזור לדף הבית