תושבות, תושבים שימו לב,

מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש, חתם על תיקון לצו בריאות העם, המאפשר לקצר את תקופת הבידוד החל מחצות היום (מיום 15.7.21).

ניתן לקצר את הבידוד עם שתי בדיקות שליליות שיתבצעו במועדים הבאים:

בדיקה ראשונה - סמוך ככל האפשר לכניסה לבידוד. בדיקה שניה- החל מהיום השביעי לבידוד, ולפחות 24 שעות לאחר ביצוע הבדיקה הראשונה.

מרגע קבלת תוצאה שלילית בבדיקה השניה, ניתן לצאת מהבידוד.

אין צורך להמתין לקבלת מסרון שחרור ממשרד הבריאות.

יצוין כי תקופת הבידוד המלאה, ללא קיצור היא 14 ימים מיום המגע האחרון עם החולה או יום ההגעה לישראל.חזור לדף הבית