תושבות ותושבים,
ביום שני 18.10 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 16:00 (משוער)
תבצע חברת חשמל עבודות ברחוב הדרור 3
יתכנו הפסקות חשמל במלך העבודות, הודעות ימסרו לציבור באחריות חברת חשמל.חזור לדף הבית