תושבות ותושבים יקרות/ים


החל מיום שישי הבא 15.4.22 ערב חג הפסח, תיפתחנה מחדש לשירות תחנות הוד השרון-סוקולוב, כפר סבא-נורדאו ורעננה דרום, ותנועת הרכבות בהן תשוב לסדרה בשעות פעילות מלאות.


תדירות הרכבות בתחנות אלה ובכל תחנות טבעת השרון, תעמוד במרבית שעות השיא (09:00 - 07:00, 15:00-17:00) על שלוש עד ארבע רכבות בשעה (בהתאם לשעת הנסיעה והתחנות הנבחרות), לכל כיוון.


בשעות השפל, תדירות הרכבות בתחנות אלה תעמוד על שתי רכבות בשעה, לכל כיוון.


פרטים נוספים באתר רכבת ישראלחזור לדף הבית