יישובים במדרג ירוק (הוד השרון) - פעילות מלאה

פעילויות חינוכיות – ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ללא הגבלות. התקהלויות ושירותים - ניתן לקיים התקהלויות ללא הגבלות. מקומות עבודה - פועלים ללא הגבלות.

הנחיות ליישובים במדרג ירוקחזור לדף הבית