תושבות ותושבים יקרות/ים,

בעקבות כוונת האוצר להקים את "קרן הארנונה" כחלק מחוק ההסדרים, הודיע השלטון המקומי על השבתה כללית של כלל השירותים המוניציפאליים החל ממחר יום שני 15.5.23 ועד לפיצול החוק מחוק ההסדרים.

הוד השרון היא ממובילות המאבק נגד "קרן הארנונה", שתסכן את יציבותן הכלכלית של הרשויות המקומיות ותפגע ביכולתן לספק שירות לתושבות ותושבים ועל כן, יוצא המרכז לשלטון מקומי למאבק.

נוכח זאת, יושבתו מחר שירותי העירייה, אלא אם כאמור יוסר חוק "קרן הארנונה" מחוק ההסדרים.

השירותים שיושבתו:

⛔ לא תתקיים קבלת קהל בעירייה או במוקדים המקוונים והטלפוניים.

⛔ לא יתקיים פינוי אשפה וגזם.

⛔ סייעות גני הילדים שובתות לפיכך גני הילדים לא יפתחו, (למעט גני החינוך המיוחד).

⛔ פעילות צהרוני ניצנים בבתי הספר לא תתקיים.

⛔ בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים יושבתו.

⛔ צהרוני גני הילדים יושבתו.

✅ טיולי בתי הספר יתקיימו כרגיל.

✅ כיתות החינוך המיוחד ובית הספר צורים יפעלו כרגיל.

✅ בחינות הבגרות יתקיימו כסדרן.

✅ בנוסף, מכלול הביטחון העירוני יופעל כסדרו.

נמשיך לעדכן בכל שינוי או החלטה.

אנו לרשותכם/ן לכל דבר ועניין 24/7 באמצעות המוקד העירוני

108 | 09-8894000 או בוואטסאפ 050-2344446חזור לדף הבית