תושבות ותושבים שלום רב,

כחלק משינוי מערך התנועה והגברת הבטיחות אישרה ועדת התנועה המקומית את השינויים בהסדרי תנועה כדלקמן:

רחוב יהשוע בן נון – שינוי כיוון חד סטרי, כניסה מרחוב שלמה המלך.
רחוב שאול המלך, מפינת יהושע בן נון מזרח ועד אהוד בן גרא – הסדרת רחוב דו סטרי כולל חניות ומדרכות .
רחוב שאול המלך מפינת אהוד בן גרא ועד פינת יהושע בן נון מערב – חד סטרי לכוון מערב ולצפון. העבודה תכלול שינויים במספר ערוגות הצמודות לחניונים, לצורך תמרון.

תחילת העבודות: 12.7.2020 סיום העבודות: 16.8.2020

בברכה, מח' תנועה ובטיחות בדרכים 09-7759663 , 09-7759781חזור לדף הבית