בגנים ציפורן (גן חובה) וקינמון (משולב, טרום חובה וחובה), נכח בשעות פעילות הצהרון מדריך שהתגלה כנשא קורונה מאומת.
המדריך היה בגנים בפעם האחרונה ביום שלישי ה-16 ליוני.

למרות שחלפו 14 יום המחויבים בבידוד, הנחה משרד הבריאות להאריך את הבידוד מטעמי זהירות וזאת עד לקבלת תוצאות הבדיקות לילדים ולאנשי הצוות שבאו במגע עם המדריך.

עד לקבלת התשובות תוקפא פעילות הקייטנות בגנים שתחודש באם תתקבלנה תשובות שליליות.

כמו כן, תלמידת כיתה י"ב בתיכון מוסינזון, נמצאה חיובית לקורונה לאחר שעברה בדיקה בשל היותה קרובת משפחה מדרגה ראשונה של נשאית קורונה מאומתת.
התלמידה לא הגיעה לבית הספר מה-18 ליוני. תלמידי כיתתה ואנשי הצוות החינוכי שהיו איתה במגע נקראו להיכנס לבידוד, עד חלוף שבועיים מהיום האחרון במהלכו שהו במחיצתה.חזור לדף הבית