מתקני מיחזור פסולת אלקטרונית:

צד מערב 

רחוב הגיבור ביה"ס השחר בחניה 

רחוב פשוש בית הספר רבין

רחוב אלכסנדר הגדול בית הספר לאומנויות

פארק 4 עונות בחניה 

רחוב השקמים בית הספר השקמים

צד מזרחי 

רחוב הדרים ביה"ס רעות

רחוב נחשון ביה"ס הירוק

רחוב גולדה ביה"ס בגין

ביה"ס המגן 

רחוב בן גמלא ביה"ס כפר מלל 

 

מתקני מחזור טקסטיל:

 

 

מתקני מחזור נייר:

לצפייה במיקום מתקני מחזור נייר - מזרח העיר 
לצפייה במיקום מתקני מחזור נייר - מערב העיר

 

מתקני מחזור בקבוקים:

לצפייה במיקום  - מזרח העיר
לצפייה במיקום - מערב העיר

 

מתקני מחזור זכוכית:

לצפייה במיקום מיכלי זכוכית