פנו אלינו:
מיכל אלמגור,
מנהלת מחלקת פניות הציבור
טלפון: 09-8894475
מייל: 
[email protected]

מחלקת פניות הציבור בעירייה עוסקת בפניות התושבים על המערכת העירונית ומטפלת במגוון רחב של נושאים הקשורים במגוון תחומי הפעילות והעשייה של העירייה כגון:

תלונה, בקשה חוזרת, נושא שלא טופל או טופל שלא לשביעות רצון הפונה בירור כללי וכיוצא בזה אשר לא קיבלו מענה באופן ישיר מול היחידות השונות בעירייה.

קצת עלינו:

מחלקת פניות הציבור מהווה חלק בלתי נפרד מפעילות העירייה ומשמשת כגורם מקשר בין התושבים והתושבות למחלקות והאגפים השונים בעירייה.

מחלקת פניות הציבור מייצגת את התושבים והתושבות על צרכיהם בתוך המערכת העירונית תוך שקיפות , בדיקה יסודית ויעילות.

מטרתנו לעמוד לשירות התושבים והתושבות בהקשבה, באדיבות ובמתן סיוע למציאת תשובות ופתרונות ככל שיתאפשר.

במקרים בהם לא ימצא פתרון לכל פניה או שהפתרון אינו עולה בקנה אחד עם ציפיות התושב.ת, בשל מגבלת החוק, מגבלות תקציביות או כל סיבה אחרת, מחלקת פניות הציבור תעשה את המיטב והמרב לוודא כי מוצו כל הדרכים על מנת לסייע.

בכל מקרה של פניה, הנוהל התקין והמחייב הוא קודם פניה למחלקה הרלוונטית המטפלת בנושא ורק אם הנושא לא טופל או שטופל שלא לשביעות רצון התושב.ת, ניתן לפנות לפניות הציבור.

בכל פניה לפניות הציבור חשוב לציין פרטים מלאים ולצרף מסמכים רלוונטיים לטובת הענקת שירות מלא.

* לתשומת לבכן.ם  פניות המתייחסות לאגף הגביה – יש לצרף מספר פנייה.

תושבות.ים יקרות.ים, על מנת שנוכל לייעל את השירות העירוני אנו מבקשים כי כל פנייה תישלח לנמען אחד בלבד - הוא הנמען הרלוונטי לנושא הפניה. פניות בנושאים תפעוליים יש לשלוח  למוקד העירוני.

תושבות.ים יקרות.ים שימו לב, כי קיימת הבחנה בין "פניות הציבור" ל"תלונות הציבור".

ככל שהנכם מעוניינים להגיש פנייה לעירייה בנושאים שלעיל, אנא לחצו על "פנייה חדשה" שבעמוד זה.

מחלקת פניות הציבור עומדת לשירותכן.ם על מנת לספק עבורכן.ם את השירות היעיל והמיטבי ככל שניתן.

תלונות הציבור - להבדיל מ"פניות הציבור" מטופלות ע"פ חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008, על ידי מבקר העירייה ובסיסן בתלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו (בכפוף לתנאים הקבועים בחוק).

ככל שהנכם מעוניינים להגיש תלונה ע"פ חוק, אנא השתמשו בקישור הבא >

להגשת טפסים מקוונים, יש להכנס באמצעות דפדפן chrome בלבד.

שם האגף  מייל לפניה
לשכת ראש העיר [email protected]
אגף חינוך [email protected]
מחלקת  גני ילדים [email protected]
מחלקת אירועים תרבות ונוער [email protected]
אגף ש.פ.ע שיפור פני העיר [email protected]
מינהל כספים [email protected]
מחלקת תברואה וחזות העיר [email protected]
מחלקת גינון [email protected]
מחלקת רישוי עסקים [email protected]
אגף רווחה ושירותים חברתיים [email protected]
רשות הספורט העירונית [email protected]
אגף ביטחון [email protected]
רשות החניה [email protected]
מהנדס העיר - מינהל הנדסה  [email protected]
אגף הגבייה מעבר לטופס פנייה מקוון
מחלקת שומה מעבר לטופס פנייה מקוון
אגף משאבי אנוש  [email protected]
מחלקת תחבורה ובטיחות בדרכים [email protected]
מחלקה וטרינרית  [email protected]
 החברה הכלכלית [email protected]
מחלקת שילוט [email protected]
מחלקת פיקוח [email protected]
רכזת נגישות [email protected]
מבקר העירייה [email protected]
מנהל אתר [email protected]