שירות

פניות הציבור בעירייה עוסקת בפניות של התושבים על המערכת העירונית בכל הנושאים הקשורים במגוון תחומי הפעילות והעשייה של העירייה, כגון בעיות תפעוליות, גינון, תאורה, הנדסה, חינוך, רווחה וכו`.

תושבים יקרים, על מנת שנוכל לייעל את השירות העירוני אנו מבקשים כי כל פנייה תישלח לנמען אחד בלבד - הוא הנמען הרלוונטי לנושא הפניה. פניות בנושאים תפעוליים יש לשלוח למוקד העירוני.

תושבים יקרים שימו לב, כי קיימת הבחנה בין "פניות הציבור" ל"תלונות הציבור".

ככל שהנכם מעוניינים להגיש פנייה לעירייה בנושאים שלעיל, אנא לחצו על "פנייה חדשה" שבעמוד זה.

תלונות הציבור - להבדיל מ"פניות הציבור" מטופלות ע"פ חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008, על ידי מבקר העירייה ובסיסן בתלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו (בכפוף לתנאים הקבועים בחוק).

ככל שהנכם מעוניינים להגיש תלונה ע"פ חוק, אנא השתמשו בקישור הבא >

להגשת טפסים מקוונים, יש להכנס באמצעות דפדפן chrome בלבד.

שם האגף  מייל לפניה
לשכת ראש העיר [email protected]
אגף חינוך [email protected]
מחלקת  גני ילדים [email protected]
מחלקת אירועים תרבות ונוער [email protected]
אגף ש.פ.ע שיפור פני העיר [email protected]
מינהל כספים [email protected]
מחלקת תברואה וחזות העיר [email protected]
מחלקת גינון [email protected]
מחלקת רישוי עסקים [email protected]
אגף רווחה ושירותים חברתיים [email protected]
רשות הספורט העירונית [email protected]
אגף ביטחון [email protected]
רשות החניה [email protected]
מהנדס העיר - מינהל הנדסה  [email protected]
אגף הגבייה מעבר לטופס פנייה מקוון
מחלקת שומה מעבר לטופס פנייה מקוון
אגף משאבי אנוש  [email protected]
מחלקת תחבורה ובטיחות בדרכים [email protected]
מחלקה וטרינרית  [email protected]
 החברה הכלכלית [email protected]
מחלקת שילוט [email protected]
מחלקת פיקוח [email protected]
רכזת נגישות [email protected]
מבקר העירייה [email protected]
מנהל אתר [email protected]