לוגו

yes לכניסה אתר החברה 

אורלי דבוש ניצן
מנכ"לית
בן גמלא 26 הוד השרון
09-7459598
קבלת קהל: ימים א'-ה 08:30-17:00

מאיר חלוואני
יושב ראש הדירקטוריון
בן גמלא 26 הוד השרון
09-7459598
050-5753460
09-7686311