תושבי העיר הלומדים במוסדות המוכרים על ידי המועצה  להשכלה גבוהה 

  • תושבי העיר ב - 5 השנים האחרונות לפחות אשר לא קיבלו מלגה בגין תשע"ח
  • תואר אקדמאי ראשון במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה מהשנה השניה ואילך
  • אזרח ישראלי
  • סטודנטים עד גיל 34 
  • חלק מהמלגות יוענקו על בסיס סוציו - אקונומי

לקבלת פרטים אודות המלגה ועל מלגות נוספות ניתן לפנות:

הילה שטרן, ראש תחום צעירים והכנה לצה"ל
בכתובת:  HilaT@hod-hasharon.muni.il
עותק : ShifraP@hod-hasharon.muni.il

 
להורדת טופס בקשה לחץ כאן