רכזת: תמי אלון

 

עיקרי פעילויות ופרוייקטים:

תוכנית "זה”ב בגן" היא תוכנית ארצית להתנדבות גמלאים בגני הילדים בנושא בטיחות בדרכים כדרך חיים.
התכנית מופעלת ע"י תנועת של"מ, החברה למתנס"ים ועמותת אור ירוק בשיתוף משרד החינוך.

במסגרת התוכנית מגיעים גמלאים מתנדבים לגן, אחת לשבוע, לפחות, משתלבים בפעילות הגן ומובילים יוזמות בתחום בטיחות בדרכים דרך כישורים ומיומנויות אותם רכשו ופיתחו במהלך חייהם.

המתנדבים מהווים דמויות משמעותיות עבור הילדים, הם משמשים מודל לחיקוי ולהערכה. המסרים שהם מביאים בעקביות, בדרך חווייתית, מסייעים להפנמה של דרכי התנהגות בדרך.

הילדים משמשים כ"שגרירים" לנושא ומעבירים את המסרים להורים ולשאר בני המשפחה. התכנית מזמנת מפגש משמעותי בין מתנדבים בקהילה, ילדי הגן, צוות הגן, ההורים והקהילה. כל מתנדב בתוכנית משתלב בפעילות בגן על ידי מציאת מסגרת פעילות התואמת את כישוריו ויכולותיו.

המתנדבים משתלבים בגנים ממלכתיים, גנים ממלכתיים דתיים וגנים של החינוך המיוחד. התכנית פועלת בכל המגזרים, מצפון הארץ ועד דרומה.

כל מתנדב שייך לקבוצת למידה של תכנית זהב בגן הפועלת לרוב במתנ"ס - "קמפוס זהב בגן", במסגרת ההכשרה המתנדבים מקבלים ידע וכלים המסייעים להם להצליח בתפקידם.

לכל קבוצה יש רכז ומנחה, הפועלים גם הם, בהתנדבות ומקיימים מפגשים עם המתנדבים אחת  לחודש ומלווים אותם בתהליך התנדבותם בגן.