יו"ר הסניף: רחל בילסקי
הסניף הוקם לפני 60 שנה

עיקרי פעילות ופרוייקטים:
אילן, איגוד ישראלי לילדים נפגעים, ברחבי הארץ כולל 40 סניפים, לכל סניף רישום מקומי של ילדים מהגיל הרך, כרטיס פרטים אישיים וחוות דעת
רפואית. איגוד אילן נמצא לאורך השנה בקשר עם המשפחות והילדים הפגועים ועוזר במימון טיפולים שונים: הידרותרפיה, פיזיותרפיה, רכיבה טיפולית, ריפוי בעיסוק. מכשור עזר לפגוע ועוד. אחת לשנה נערך מצעד הפרוטות להתרמה לילדי אילן.