תמונה

הנחה לחיילי מילואים- שיעור ההנחה 5% מכל שטח הדירה. פרטי הזכאות: חייל מילואים המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה. נדרש להציג אשור מאתר "אישורים " של צבא ההגנה לישראל על היותך " משרת מילואים פעיל".

לאתר אשורים של צה"ל >

הנחה למפקד מילואים פעיל- שיעור ההנחה 25% על 100 מטר – ניתנת באופן אוטומטי בהתאם לקובץ המתקבל ממשרד הביטחון.

ככל שיש מפקד מילואים פעיל הזכאי להנחה ולא קבל,

ככל שיש מפקד מילואים פעיל הזכאי להנחה ולא קבל, יש לפנות לבירור זכאות לטובת קבלת ההנחה בארנונה לקצין משא"ן המילואים היחידתי או למוקד המילואים באחת מדרכי התקשורת הבאות:
  • במספר 1111 שלוחה  4
  • במייל [email protected]  
  • בסמס בטלפון 052-9990-229

ניתן לקבל אישור להנחה רטרו עבור משרתי/מפקדי מילואים ע"פ מדיניות העירייה. המשמעות, שמי שיגיש את האשור גם בשנת 2024, ככל שיהיה זכאי ע"פ האשור, תעודכן לו הנחה גם עבור שנת 2023.

על מנת להגיש בקשה להנחה יש לשלוח טופס מקוון >

הטבות

דחיית תשלום ארנונה לתקופה ינואר – פברואר 2024 / שובר שנתי לשנת 2024

  • מי ששירת כחייל או קצין במילואים בין ה 01.01.24 ועד ה 29.02.24 ( אפילו יום אחד ) זכאי לדחיית מועד התשלום ב 31 ימים  אשר תחויב בהצמדה בלבד ולא בריבית.
  • בעל מניות בחברה שיש לה 5 בעלי מניות לכל היותר, ושרת במילואים בין ה 01.01.24 ועד ה 29.02.24 ( אפילו יום אחד ) ומחזיק ב- 50% מאמצעי השליטה בה לפחות זכאי לדחיית מועד התשלום ב 31 ימים  אשר תחויב בהצמדה בלבד ולא בריבית.
  • שותף בשותפות ששולט בלפחות 50% מנכסיה ושרת במילואים בין ה 01.01.24 ועד ה 29.02.24 ( אפילו יום אחד ) ומחזיק ב- 50% מאמצעי השליטה בה לפחות זכאי לדחיית מועד התשלום ב 31 ימים  אשר תחויב בהצמדה בלבד ולא בריבית.

נכיר בזכאות של התושב לדחיית התשלום ע"ס עדכון יזום של התושב או מי מטעמו בעת התשלום.

yesמוקד טלפוני : 09-8894444

yesטופס מקוון בנושא אחר 

yes שעות קבלת הקהל - בזימון תור מראש בלבד >>  MY VISIT - לחצו כאן

ימים: א', ב', ה'- בין השעות 8.30-12.30 | יום ג' בין השעות 15.00-17.00 | ימי ד' אין קבלת קהל

דחיית תשלום ארנונה לתקופה נובמבר- דצמבר 2023 ( תקופה 6/2023)

  • מי ששירת כחייל או קצין במילואים בין ה 07.10.23 ועד ה 31.12.23 ( אפילו יום אחד ) זכאי לדחיית מועד התשלום  עד ה 29.02.2024 אשר תחויב בהצמדה בלבד ולא בריבית.
  • בעל מניות בחברה שיש לה 5 בעלי מניות לכל היותר, ושרת במילואים בין ה 07.10.23 ועד ה 31.12.23 ( אפילו יום אחד ) ומחזיק ב- 50% מאמצעי השליטה בה לפחות זכאי לדחיית מועד התשלום עד ה 29.02.2024 אשר תחויב בהצמדה בלבד ולא בריבית.
  • שותף בשותפות ששולט בלפחות 50% מנכסיה, ושרת במילואים בין ה 07.10.23 ועד ה 31.12.23 ( אפילו יום אחד ) ומחזיק ב- 50% מאמצעי השליטה בה לפחות זכאי לדחיית מועד התשלום עד ה 29.02.2024 אשר תחויב בהצמדה בלבד ולא בריבית.

נכיר בזכאות של התושב לדחיית התשלום ע"ס עדכון יזום של התושב או מי מטעמו בעת התשלום:

yes מוקד טלפוני : 09-8894444

yes טופס מקוון בנושא אחר 

yes שעות קבלת הקהל - בזימון תור מראש בלבד >>  MY VISIT - לחצו כאן

ימים: א', ב', ה'- בין השעות 8.30-12.30 | יום ג' בין השעות 15.00-17.00 | ימי ד' אין קבלת קהל

 

הנחות בפעילויות תרבות ופנאי

משפחה בה יש לפחות הורה אחד בשירות מילואים פעיל, זכאית ל-  50%  הנחה במעמד הרכישה*

שעת סיפור והפעלות לילדות וילדים במרכזיים הקהילתיים ובמרכז האמנויות הרב תחומי
אירועים בבית לגיל הרך 
שעות סיפור בספרייה העירונית - מתן הנחה ברכישת כרטיס טלפוני בלבד גליה 09-8894682

*מימוש מותנה בהצגת אישור מתאים בכניסה