שיתוף הציבור הוא כלי מרכזי ביצירת איכות חיים גבוהה בעיר. 
הוא מאפשר התאמה מרבית בין צורכי התושבים לבין השירותים המסופקים להם על ידי הרשות העירונית. בעזרתו מתחזקת תחושת השייכות והמחויבות של התושב לעיר, ומתעצמת מחויבות העירייה כלפי הציבור בעיר.

שיתוף הציבור בהחלטות על פיתוח וניהול העיר מהווה ביטוי מוחשי ליישום ערכי הדמוקרטיה בחיי היום-יום. 
מנגנוני שיתוף הציבור מאפשרים לכל אזרח לבחור את הדרך ואת המידה שבהן הוא רוצה להיות מעורב. 
עיר המתנהלת בעזרת שיתוף הציבור, הופכת, בסופו של דבר, להיות בית לתושביה וידידותית למבקריה.

פרויקטים בשיתוף הציבור

פרויקט מהיר לעיר

התחדשות עירונית