תמונה
פינוי קרטונים

 

  • קרטוניות ברחבי העיר חשוב לשטח את הקרטונים ולהשליכם לתוך קרטוניות הרחוב, אין להשליך קרטונים
    בסמוך לקרטוניה אלא רק בתוכה, השלכה בסמוך אסורה ותגרום לקנס.
  • בערב לפני יום הפינוי (בהתאם לימי הפינו באזור) יש להוציא את הקרטונים בערימה מרוכזת ומסודרת.

חל איסור מוחלט להוציא קרטונים לרחוב פרט לאמור לעיל.
העובר על החוק צפוי לקנס.

 

מיקומי קרטוניות

אהבה 2

אהבה 15

אלכסנדר הגדול 17

אפק 6

אפרים קציר 6

בן גוריון 45

בני ברית 4

בני ברית 6

דרך הים 1

דרך מגדיאל 3

דרך רמתיים 18

דרך רמתיים 49

האגודה 8

הבנאי 5

הבנים 3

הבנים 25

הגאולה 2

הדרים 50

החרמון 2

החרש 1

החרש 5

הידידות 3

היובלים 12

המגן 6

המוסדות 4

המכונאי 1

המסגר 15

הנגר 6

הסדן 8

הפטיש 1

הרצל 6

השומר 15

השחר 2

השחר 29

השיקמים 37

התכלת 19

התלמיד 1

חבצלת 1

חיים הרצוג 7

חנקין 14

יהושע בן גמלא 7

יהושע בן גמלא 17

יהושע בן גמלא 28

יהושע בן נון 1

יסוד המעלה 30

יצחק בן צבי 4

ישורון 1

דרך מגדיאל 1

מבוא קדם 1

מבוא קדם 3

מבוא קדם 5

מרגוע 5

סוקולוב 18

סתיו 11

עזר וייצמן 16

עין חי 4

פדויים 2

פשוש 1

יאנוש קורצ'אק 1

דרך רמתיים 91

שביל התיכון 1

ששת הימים 2

ששת הימים 52