הצוות המקצועי למתן תמיכות

רן היילפרן מנכ"ל העירייה
רו"ח בני זיני, גיזבר העירייה
יועמ"ש העירייה עו"ד רונן ויניק

גב` מאיה בר לב, מרכזת ועדת התמיכות
לשכת מנכ"ל, רחוב בן גמלא 28 קומה ב` ימים א`-ה` בין השעות 09:00-16:00
טלפון : 09-8894026