מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית הוד השרון אישרה את תוכנית העקרונות ליישום תוכנית המתאר העירונית


 

לאחר שנים של מאבק אזרחי בין ועד הפעולה נגד תוכנית המתאר לבין העירייה בהנהלתה הקודמת ובהמשך לעבודת הגישור אותה הוביל ראש העירייה אמיר כוכבי עם כניסתו לתפקיד ולאחר שבג"צ אישר את ההסכמות על עדכון תוכנית המתאר העירונית של הוד השרון, אושר במליאת הוועדה לתכנון מסמך העקרונות ליישום התוכנית.

שנה וחצי לאחר שהגיעו ועד הפעולה של תושבים מהוד השרון, עיריית הוד השרון ומטה הדיור, להסכמות על עדכון תוכנית המתאר העירונית ומשיכת התביעות, ולאחר שההסכמות אושרו על ידי בג"צ וקיבלו תוקף של פסק דין, אישרה מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית הוד השרון את תוכנית העקרונות ליישום תוכנית המתאר העירונית.

לאחר הבחירות המוניציפליות ובחירתו של ראש העירייה אמיר כוכבי, הודיעה העירייה על תמיכתה בעמדת התושבים שהתנגדו לאישור תוכנית המתאר ללא פתרונות תשתית ותחבורה לגידול הצפוי באוכלוסיית הוד השרון. בעקבות השינוי בעמדת העירייה, הסכימו נציגי העירייה, וועד הפעולה וקבינט הדיור, על הצורך בבחינה מחודשת של התוכנית ועדכונה באמצעות חיוב ביצוע בדיקות תחבורתיות לפני אישורם של פרויקטים גדולים ומתן אפשרות לוועדה המקומית לקבוע שלביות במימוש תוכנית המתאר לתוכניות פרטניות.

ההסכמה שקיבלה כאמור תוקף של פסק דין, קבעה גם כי על העירייה להכין מסמך ליישום תוכנית המתאר, שיקבע סדרי עדיפויות, עקרונות ושלבים לפיתוח העיר.

ביום ראשון האחרון אושר אותו מסמך עקרונות ליישום התוכנית, הקובע עקרונות תכנון להמשך פיתוח העיר, תוך בחינה ומתן מענה למכלול הצרכים העירוניים העתידיים כגון תשתיות תחבורה ומבני ציבור, שטחים פתוחים, שטחי מסחר ותעסוקה ועוד. כל זאת במטרה לשמר ולתכנן עיר המספקת איכות חיים גבוהה לתושביה.

המסמך שאושר, הוכן על ידי צוות עבודה משותף של נציגי העירייה, בהם חברי המועצה רן יקיר ורפי בן מרדכי, מהנדס העיר סרג'יו וולינסקי, אדריכל העיר יואב רוביסה, מנהלת תחום תכנון ובנייה עו"ד אווה לוי, מנהלת מחלקת תב"ע ורד אליקים פרידמן ונציגי ועד הפעולה בהובלת קובי חנוך.

אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון: "אישורו של מסמך העקרונות ליישום תוכנית המתאר 2050, שם מאחורינו פרשיה עגומה של חוסר שיתוף ציבור והתעלמות של העירייה בעבר מאוכלוסיית העיר. מסמך העקרונות הזה שגובש יחד עם ועד הפעולה, לא מתקן את כל הדרוש תיקון בתוכנית המתאר, אך מאפשר לנו לתת יציבות וודאות תכנונית אל מול דאגה לאינטרס הציבורי שנים קדימה וזאת עד שנצא לגיבוש תוכנית מתאר חדשה בהתאם למה שהחוק מאפשר.

המסמך יקבע בתוכנית המתאר עקרונות לפיתוח העיר לטובת תושביה הקיימים והעתידיים ויבטיח שהתוכנית לא תתעלם מהמגבלות התשתיתיות של העיר. העובדה שמרכז הכוח בקידום התוכנית עבר לוועדה המקומית, מאפשרת עצמאות תכנונית ויכולת לקיים פיקוח הדוק על כל שלבי התוכנית, תוך הבטחה שתכנון כל מתחם במסגרתה, יעשה תוך קידומן במקביל של תשתיות התחבורה, מבני הציבור, הניקוז, השטחים הפתוחים ועוד. זאת על מנת להבטיח את איכות חייהם של תושבות ותושבי הוד השרון בהווה ובעתיד. 

אישור מסמך העקרונות במליאת הוועדה המקומית מהווה הזדמנות לבחון שוב ולראות את הצלחת מדיניות העירייה בקידום שיתוף ציבור אמיתי ויעיל.  בהזדמנות זאת אני שמח להודות לחברות וחברי וועד הפעולה שלא הרימו ידיים, המשיכו להאמין ולהיאבק על עתיד העיר ליו״ר הות״ל ומנהל הדיור זאב בילסקי שסייע לנו רבות בנסיונו וחכמתו, לא רק בהיבטי תכנון אלא גם בגישור וצמצום פערים וליו״ר הועדה המחוזית דאז דוד לפלר שסייע באופן משמעותי בגיבוש ההסכמות. כעת נמשיך לפעול ביחד, העירייה והתושבים, כדי שתוכנית המתאר תקודם באופן הנכון ביותר לעיר ולתושביה".