בית הספר "רעות" בהוד השרון – יוצרים וחוקרים כדרך ללמידה והערכה


בית הספר "רעות" בהוד השרון החל ביישום גישה חינוכית חדשה, באמצעות מעבר ללמידת חקר בחלק ממקצועות הלימוד.

למידת חקר היא גישה חינוכית של למידה פעילה המבוססת על עקרונות המחקר המדעי ומטרתה לפתח יכולות לימוד עצמאי, תוך הפעלת מיומנויות חשיבה וביקורתיות.

בשנת הלימודים תשפ״ב הפכו תלמידות ותלמידי בית הספר "רעות" בהוד השרון לחוקרות ולחוקרים.

בשכבות הנמוכות לומדים התלמידים והתלמידות כשעתיים בשבוע באמצעות חקר במגוון מקצועות.

שכבה א' חוקרת בתחום המדעים – ניסויים ושאילת שאלות, שכבות ב'-ג' במקצועות מולדת ותורה - חקר סיפורי התורה, חקר הסביבה בה גרים ושכבת ו' עוסקת בחקר במקצוע הגיאוגרפיה ומתמקדת בחקר העיר ירושלים.

הערכת התלמידות והתלמידים נעשית לאורך תהליך הלמידה ולא רק בשלב הידע הסופי, כשבסיום התהליך התלמידות והתלמידים מוערכים על תוצר ולא במבחן. כך למשל, כאשר למדו תלמידי שכבת ה' על מערכת הנשימה במסגרת קורס מדעים, הם נדרשו לצייר את כל מרכיבי מערכת הנשימה על גבי חולצה, מה שאיפשר להם להמחיש את הידע שחקרו באופן יצירתי ומעניין. תלמידי שכבת ד' הפכו במשך חודש לזואולוגים חוקרי חיות. כאשר ילמדו תלמידי שכבות ד'-ה' על העליות השונות, מתוכננת הקמתה של מעברה בביה״ס ומערך קניות המדמה את ימי הצנע.

כך, התלמידות והתלמידים נהנים מאוד מתהליכי החקר וההתנסות השונים ואף מעידים, כי חומר הלימודים מעניין יותר והם זוכרים אותו לאורך זמן.

את תכניות הלימודים החדשות מובילה סגנית מנהלת בית הספר מור צפריר, שמספרת: ״פנינו לחדשנות. אנו מבקשים להוביל את תלמידינו להיות אנשים סקרנים ולומדים עצמאיים, היודעים לבטא את עצמם במגוון דרכים".

מנהל בית הספר "רעות", טל אהרוני: ״פני בית הספר עומדים להשתנות בתחום הפדגוגי. בית הספר צריך להיות מותאם לשינויים הטכנולוגיים והחברתיים הסובבים אותו ובכוונתנו לשנות את הסביבה הפיזית של בית הספר, כך שתתאים למגמות הפדגוגיות החדשניות שאנו מובילים".

 

רעות.jpe