חברת "קיטו מרום", תנהל את צהרוני גני הילדים, החל משנת הלימודים תשפ"ג


 

ועדת המכרזים העירונית, בה השתתפו נציגי העירייה והנהגת ההורים, בחרה מפעיל חדש לצהרוני הגנים.

החברה הנבחרת היא "קיטו מרום" והיא תנהל את צהרוני גני הילדים החל משנת הלימודים תשפ"ג.

"קיטו מרום" היא חברה ותיקה, המתמחה בהפעלת מסגרות פנאי, צהרונים, קייטנות ופעילות בלתי פורמלית.

ועדת המכרזים התרשמה מהתכנים החינוכיים, תכנית פיתוח הצוותים, ומערך שירות הלקוחות המרשים שמציעה החברה.

מהלך המכרז הוא חלק ממהלך עירוני רחב יותר של לקיחת אחריות ישירה על החינוך מגילאי לידה ועד גמר תיכון. כחלק מהמהלך הנרחב הוקמה לאחרונה מחלקת צהרוני גני ילדים באגף החינוך ולתפקיד מנהלת המחלקה נבחרה הגב׳ חלי סטולרו.

הגב׳ סטולרו תפקח על פעילות חברת הצהרונים ותדאג ליצירת שותפות ורצף בין מסגרות הבוקר לפעילות הצהריים, לשיפור חוויית החינוך לכלל התלמידות והתלמידים.

בימים אלה נערכת חברת קיטו מרום להפעלת הצהרונים ובכלל זה קליטת מובילות וסייעות מחברת ״אלומה״.

אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון: "אנו מודים לחברת ״אלומה״ על הפעלת הצהרונים בתשע השנים האחרונות, על יצירת תשתית חינוכית ראויה ורציפה לילדות וילדי העיר בשעות הצהרים תוך התחשבות ומענה להורים.

תודתנו לצוותי החינוך והמטה של חברת ״אלומה״ שבשלוש שנים האחרונות עשו מעל ומעבר להבטיח רציפות חינוכית, נאבקו איתנו למנוע סגירת צהרונים בחוסר כח אדם, גם בשיא הקורונה תוך גמישות ואחריות. חברת ״אלומה״ תמשיך להתפתח בכיווני תרבות וקהילה והעיר והעירייה ימשיכו ליהנות משירותיה.

אנו בטוחים כי יש לצוות "קיטו מרום" את הניסיון והידע להמשיך ולהצעיד קדימה בהצלחה את הצהרונים למען הילדות והילדים ומצפים להמשך שיתוף פעולה פורה".