ברוב קולות 11-3 אושר תקציב עיריית הוד השרון לשנת 2023

תקציב המשקף את תפיסת ראש העירייה לגבות פחות מהתושבות והתושבים ולתת להם יותר - המשך צמיחה והשקעה בחינוך, ספורט, קהילה, תשתיות ושיפור מערך השירותים העירוניים


מועצת העיר אישרה ביום רביעי 14.12.22 את תקציב העירייה הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2023.

מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2023 תעמוד על סך כ- 636 מיליוני שקלים, ומסגרת תקציב הפיתוח תעמוד על סך של כ- 247 מיליוני שקלים.

העליה בתקציבים משקפת את תוכנית ההתייעלות שמובילה הנהלת העירייה בארבע השנים אחרונות שבבסיסה הגדלת הכנסות מפיתוח אזורי מסחר ותעסוקה וקידום הכנסות ממשלה אל מול הפחתת עלויות לתושבות ולתושבים. 

התקציב משקף את חמשת היעדים העירוניים:

 1. מצוינות בחינוך
 2. שיפור השירות לתושב/ת
 3. חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי
 4. מענה לצמיחה דמוגרפית
 5. פיתוח כלכלי

גם בשנת 2023, עיריית הוד השרון תמשיך לשים את מערכת החינוך העירונית, על כל מרכיביה בראש סדר העדיפויות העירוני, ותמשיך בשדרוג וביצוע שיפוצי עומק בבתי הספר הוותיקים בעיר. העירייה תפעל בין היתר לעידוד מצוינות חינוכית מגן ועד תיכון ותשקיע 62 מיליוני שקלים בתהליכי תכנון ובנייה של גני ילדים ובתי ספר חדשים.

במסגרת תקציב 2023 תעצים עיריית הוד השרון את פיתוח התשתיות במרחב הציבורי בשכונות החדשות והוותיקות, תאיץ את ההתחדשות העירונית במרכז העיר, ותוסיף ותקדם את הרחבת אזורי התעסוקה כך שישלבו בין תעסוקה, טבע, בילוי ופנאי, מסביב לשעון.

תנופת הפיתוח של השטחים הציבוריים והמרחבים הציבוריים בעיר תימשך, כמו גם המשך התקנתם של אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאכיפה, ביטחון ופיקוח שמטרתם להגביר את הביטחון במרחב הציבורי. הפעילות לשיפור תשתיות הניקוז העירוניות תימשך גם היא, כמו גם שדרוג מערך התחבורה הציבורית בתוך העיר וממנה ואליה, סלילת שבילי אופניים וקידום תשתיות תחבורה הנחוצות לשיפור יכולות ההתניידות של התושבות והתושבים.

ראש עיריית הוד השרון אמיר כוכבי: "התקציב שאושר הערב מאזן את צרכי העכשיו תוך דאגה לשנים הבאות. עושה סדר בניהול התקציבי ובחלוקת המשאבים לקהילות הרבות בעיר, מבטיח את המשך ההתייעלות הארגונית ומציג תוכניות עבודה סדורות לשנה הקרובה ולשנים הבאות תוך עידוד צמיחה עירונית והפחתת יוקר המחיה לתושבות ותושבי העיר ומקדם הלכה למעשה את העיקרון המוביל של הפחתת נטל המיסים על התושבות והתושבים אל מול הגברת השירות וההוצאה העירונית".

ראש העירייה הודה לסגניותיו, ליו״ר ועדת הכספים סגנית ומ״מ ראש העירייה יעל עבוד ברזילי, סגנית ראש העיר עו״ד כנרת אלישע כהן, למנכ״ל העירייה רן היילפרן, לגזבר העירייה בני זיני וצוותו, למנהלות ומנהלי האגפים והמחלקות על העבודה הקשה וברוכת ההישגים בשגרה ועל ההתפתחות הבלתי פוסקת בסוגיות התקציב והפנמת היעד העירוני: לקחת פחות ולתת יותר!

עוד הודה כוכבי גם לחברות וחברי המועצה, על פועלם המתמשך ועל הצבעתם שנותנת אמון במדיניות העירונית ובהמשך הפיתוח העירוני, על המחוייבות הרבה, ההצעות, הפשרות ובעיקר העשייה המלאה בשגרה, ביום יום, בהתנדבות למען הקהילה כולה.

"אני גאה בעבודה הרבה שעשינו ובדרך הארוכה בה הלכנו שיצרה את האיזונים וממלאת את הצרכים ונותנת גב לחלומות ולתקוות של כל תושבות ותושבי העיר".

 

להלן חלק מסעיפי התקציב בתחומים בהם ניתן דגש מיוחד

בחינוך:

 • המשך חיזוק ופיתוח מקצועי של הצוותים החינוכיים.
 • הגדלת היקפי שיפוצי רוחב ועומק ובניית מוסדות חינוך בהתאם לתהליכי פדגוגיה חדשניים ופורצי דרך.
 • בית ספר לחינוך מיוחד, חטיבת הביניים ליד תיכון הדרים והמבנה החדש של בית הספר האנתרופוסופי תמר, הם רק שלושה ממוסדות החינוך שבנייתם תקודם במהלך 2023.
 • "מתחילים בטף" – מעטפת חינוכית ומענה חינוכי מגיל לידה ועד 3
 • חיזוק החינוך לדמוקרטיה ושוויון מגדרי.
 • שיפוץ עומק לחטיבות הביניים.

 בתחבורה:

 • מסוף האוטובוסים באזור התעסוקה נווה נאמן צפוי להיפתח במהלך השנה הקרובה ולהביא לשיפור נוסף בתחבורה הציבורית בעיר.
 • הכנת תכניות אב לתחבורה ולתחבורה ציבורית.
 • הגברת הקישוריות לתחנות הרכבת.
 • סלילת רצף שבילי הליכה ואופניים על מנת לאפשר תנועה נוחה ורציפה ברחבי העיר.

בפיתוח ובתשתיות:

 • מתן מענה להתרחבות הדמוגרפית על ידי בינוי מבני ציבור ופיתוח שטחי ציבור.
 • שדרוג מערכות הניקוז, בהתאם לתוכנית האב העירונית לניקוז וניהול נגר עילי. 

פיתוח כלכלי:

 • הגדלה משמעותית של אזורי התעסוקה בעיר.
 • הקמת מנהלת אזורי תעסוקה ובניית מבנה בעבורה.

בשירות:

 • מבנה העירייה החדש הנמצא בתכנון מיועד להיבנות באופן שיסייע לנגישות אגפי העירייה השונים.
 • שיפור השירות מרחוק, באמצעות הקמת אזור אישי לכל תושב ותושבת באתר העירוני.

בספורט:

 • סיום הקמת אולם ספורט השקמים.
 • מסלולי ריצה.
 • מתחמי כושר חדשים.
 • קיר טיפוס בספורטק העירוני.
 • שדרוג מגרש הכדורגל העירוני בנווה הדר.

בתרבות:

 • קיום פסטיבלים ואירועי חוצות תוך מתן דגש לשילוב כוחות מקומיים.
 • ייזום והגברת שיתופי הפעולה בין הרשות והקהילה ועידוד מיזמים קהילתיים.        

בביטחון:

 • פרויקט מצלמות ביטחון.
 • הגברת נוכחות סיורי הביטחון.
 • ביצוע אכיפת עבירות חניה באמצעות מערך טכנולוגי.
 • השלמת הקמתו של מרכז הפעלה ובקרה חדש.
 • נקודת שיטור עירוני.
 • תחנת כיבוי אש.

בטבע העירוני:

 • התקנת מתקני משחקים בפארק האגם.
 • שדרוג פארק 4 עונות.
 • המשך שדרוג, הנגשה והקמה של גינות עירוניות.
 •  שיקום אתרי טבע עירוניים.