1
פרטים אישיים
2
תיאור פעילות העסק ומידע טכני
3
חומרי גלם, ספקים, אחסנה ואזורי עבודה
4
חתימה וסיום

 

על בעל העסק למלא את הפרטים המדויקים כחלק מהתנאים לקבלת רישיון עסק

 

 

 

 

מיזוג אויר (חובה) שדה חובה

מניעת מזיקים (חובה) שדה חובה

מפריד שומן (חובה) שדה חובה

תיאור פעילות העסק (חובה) שדה חובה

***סוגי האטליזים והדרישות מכל סוג מפורטים במסמך "הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום של בשר ובשר בעלי כנף באטליז" מטעם ראש שרותי בריאות הציבור במשרד הבריאות , יוני 2013.

 

 

 

 

 

כניסה נפרדת לספקים (חובה) שדה חובה

 

 

סוגים של חומרי גלם, קבלתם אחסנתם ועיבודם:

בקילוגרמים

בקילוגרמים

בקילוגרמים

בקילוגרמים

רטבים, שימורים וכדומה

ציוד בעסק -יש להתייחס לכמות ויעוד

 

 

שתי מטחנות מקוררות אחת לעוף, אחת לבקר (חובה) שדה חובה

 

 

 

מקרר גיבוי לעופות (חובה) שדה חובה

מסור לחיתוך בשר ועצמות (חובה) שדה חובה

 

פונקציות עזר:

חדרי שירותים: (חובה) שדה חובה

ארונית לביגוד עובדים (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

Browser not supported