ארכיון מסמכים

מערכת גביה, חינוך וחוגים העירונית

ניהול אוכלוסיית הוד השרון

נתוני עסקים בעיר

ניהול ספרייה עירונית

ניהול שרות פסיכולוגי

ניהול אגף רווחה

נתוני בעלי כלבים

הנהלת חשבונות 

ניהול עובדים לצורך שכר

ניהול עובדים לצורך נוכחות

מוקד עירוני

מידע הנדסי 

ניהול קנסות

מערך מצלמות

אתר עירוני

ניהול סייעות באגף חינוך

מערכת לומדות לעובדים

ניהול מחלקה וטרנירית