700063445 ארכיון מסמכים - מאגר לשמירה ותיעוד של מסמכים עירוניים

700063757 מערכת גביה העירונית  - מערכת לאספקת שירותים פיננסיים וגבייה; דיוור ישיר ושירות לקוחות; טיוב נתונים ; ניהול מידע עבור תלמידים/ות, סטודנטים/יות, /משתלמים/ות

700064982 מאגר מידע אוכלוסין ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושבים/ות

700067590 מערכת לנהול שפ''ח (משפח''ה) - ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושבים/ות

700067591 מערכת לניהול מסמכים (אופיס לייט)- ניהול ותיוק מסמכי הארגון

700067592 מערך מצלמות - תמונות שטח / תושבים / רכבים - ניהול מידע לצורכי ביטחון התושבים/ות

700067593 מערכת לומדות לעובדי הארגון - מערכת לומדה בנושאים מקצועיים, בטיחותיים ואתיים לעובדות ועובדי העירייה

700067594 אתר אינטרנט עירוני - ניהול מידע ושירותים מקוונים לתושבים/ות

700067595 מערכת קומפלוט - נתוני תושבים ועסקים -ניהול מידע ושירותים לתושבים/ות

700067757 אתר אינטרנט עירוני - אתר לניהול מידע ושירותים מקוונים לתושבים/ות

700067805 מערכת מטרופולינט- גבייה - מערכת לאספקת שירותים פיננסיים וגבייה; דיוור ישיר ושירות לקוחות; טיוב נתונים ; ניהול מידע עבור תלמידים/ות, סטודנטים/יות, משתתפי/ות חוגים

700067807 מערכת לנהול ספריה (IDEA) - ניהול מידע ושירותים בנושאי השאלות/החזרות ספרים

700067810 מערכת לנהול מח' רישוי עסקים (RAMA) - ביצוע תפקיד העירייה בנושא על פי דין ; ניהול קשר ישיר ובקרות עם בעלי/ות עסקים ; ניהול מידע בנושא רישוי עסקים

700067821 סנסורי ניהול סייעות חינוך - ניהול תחומי נוכחות ושכר עבור העובדים/ות

700067826 מערכת לנהול מח' וטרינרית - ניהול מערך מידע ושירותים לתושבים/ות

700067833 מערכת לנהול קנסות (COMAX) - מערכת לניהול הליכי גבייה/התראות/קנסות

700067834 מערכת הנהלת חשבונות - מערכת לניהול שירותים פיננסיים עירוניים

700067835 מערכת שכר - מערכת לניהול תחומי משאבי אנוש ותשלומי שכר

700067836 סנסורי ניהול סייעות חינוך - ניהול תחומי נוכחות ושכר עבור העובדים/ות

700067839 מערכת נוכחות - מערכת לניהול דיווחי נוכחות לעובדות ועובדי העירייה

980101947 מערכת לניהול עבודת קידום נוער - מערכת לניהול מידע ושירותים עבור נוער בסיכון