מהי בניה ירוקה?

גישה מערכתית כוללת לתכנון, לבנייה ולתפעול של הבתים.
חשיבה לטווח ארוך תוך התייחסות מקומית.
מתכנון ועד לשימוש במבנים - מניעת השלכות הרסניות אפשריות לבריאות ולאיכות החיים והסביבה.
פגיעה בסביבה שמתחילה בתקופת הבנייה ונמשכת לאורך כל תקופת השימוש במבנה.
המטרה - יצירת סביבת מגורים/עבודה בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה.
השפעה הן על הדיירים המשתמשים בבתים והן על הקבלנים הבונים אותם על ידי הקטנת הצריכה של משאבים ושיפור תנאי המגורים בבתים.

אוגדן סביבתי לבנייה "ירוקה" במרחב העירוני הוד השרון 

מבנים בבנייה ירוקה

הנחיות לבניה ירוקה בניה ירוקה